Werkwijze

Inventarisatie en behandelplan

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind krijgen.  Zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe uw kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, en zij onderzoekt en doet allerlei tests met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen met u en stelt zij een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.