Werkwijze

Eerste contact

De kinderfysiotherapeut brengt het motorisch functioneren van het kind in kaart. Samen met het vertelde verhaal van kind en ouders, zal er een behandelplan worden opgesteld.

Behandeling kinderfysiotherapie

De behandeling sluit aan op het motorisch ontwikkelingsniveau van het kind. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen vindt de behandeling aan huis plaats. In de eigen leefomgeving is het kind het meest comfortabel en kunnen de adviezen op maat gegeven worden.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.