Voor wie?

Voor wie kinderfysiotherapie?

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er niets aan de hand is.

Kinderen vanaf de peuterleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Baby’s en dreumesen
(0-2 jaar)

O.a. nuttig bij:

 • een motorische ontwikkelingsachterstand;
 • een voorkeurshouding;
 • een hoge spierspanning (hypertonie);
 • overstrekking;
 • een lage spierspanning (hypotonie);
 • een huilbaby;
 • billenschuiven;
 • hersenbeschadiging (cerebrale parese);
 • mentale retardatie;
 • een aangeboren afwijking  die de motoriek beïnvloedt;
 • vroeggeboorte (prematuur);
 • verminderd bewegen met één arm na geboorte (plexus brachialis laesie);
 • onverwachte reactie op prikkels zoals aanraken, bewegen en/of geluid;
 • spierzwakte;

Peuters
(2-4 jaar)

O.a. nuttig bij:

 • motorische ontwikkelingsachterstand  (moeite met grof en/ of fijn motorische vaardigheden);
 • houterig bewegen, veel struikelen of onhandigheid;
 • tenen lopen;
 • snelle vermoeidheid;
 • spierziekte;
 • aangeboren afwijkingen  die de motoriek beïnvloedt;
 • lage of hoge spierspanning (hypo/hypertonie);
 • pijnklachten bij bewegen;
 • hersenbeschadiging;
 • onverwachte reactie op prikkels zoals aanraken, bewegen en/of geluid;
 • orthopedische afwijkingen;
 • jeugdreuma ;
 • ademhalingsproblematiek.

Schoolgaand kind
(4-18 jaar)

O.a. nuttig bij:

 • motorische ontwikkelingsachterstand  (moeite met grof en/ of fijn motorische vaardigheden);
 • houterig bewegen, veel struikelen of onhandigheid;
 • tenen lopen;
 • snelle vermoeidheid ;
 • onzekerheid  op motorisch gebied;
 • spierzwakte of spierziekte;
 • pijnklachten;
 • hersenbeschadiging ;
 • onverwachte reactie op prikkels zoals aanraken, bewegen en/of geluid;
 • orthopedische afwijkingen;
 • overgewicht (obesitas);
 • moeite met schrijven (tempo/leesbaarheid/schrijfkramp);
 • AD(H)D;
 • DCD;
 • Autisme spectrum stoornis (ASS);
 • Ademhalingsproblemen;
 • Jeugdreuma;
 • Spanningsklachten;